معرفی موسسه

ايده تشكيل يك تيم متخصص ،مستقل ومجهز نجات در حوادث و سوانح گوناگون وهمچنين امدادرساني تخصصي در زمان وقوع بلاياي طبيعي همچون سيل و زلزله سالها پيش در سازمان آتش نشاني تهران و بين تني چند از آتش نشانان و نجاتگران شكل گرفت. با گذشت زمان ، اين فكر در بين اين گروه زبده و آموزش ديده، پرورش يافته و در نهايت در تاريخ ۲۶/۴/۹۲ بصورت يك سازمان مردم نهاد غير دولتي به نام “پيشگامان نجات آريا” (به شماره ۳۲۳۰۵ و تحت شماره ملي ۱۰۳۲۰۸۸۸۵۶۰) جامه عمل بر خود پوشيد.
برابر اساسنامه ،‌ كليه فعاليتهاي موسسه، غير سياسي و غير انتفاعي غير دولتي بوده و با رعايت كامل قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را در امر آموزش و پيشگيري و همچنين عمليات دنبال خواهد نمود.
برخي از اهداف موسسه عبارتند از:
* آموزش نجات تخصصي براي حوادث گوناگوني همچون: حوادث كوهستان، سوانح جاده اي، حوادث چاه، سيلاب ، نجات غريق و سوانح دريايي و….
* آموزش تخصصي حوادث مربوط به برجهاي بلند
* آموزش تخصصي نجات (ويژه نيروهاي مردمي)
* آموزش تخصصي به كودكان و نوجوانان
* آموزش تخصصي به زنان خانه دار
* اشاعه و گسترش فرهنگ ايمني در سطح جامعه
* همكاري با ساير نيروهاي امدادي در داخل كشور
* اعزام نيروي متخصص نجات تحت عنوان نيروهاي بدون مرز (با صلاحديد ارگانهاي مربوطه) ‌در زمان وقوع حوادث غير مترقبه در سطح بين المللي
موسسات دولتي ويا خصوصي بيشماري در سطح دنيا وجود دارند كه بصورت تخصصي به امر نجات و يا اطفاء حريق اشتغال دارند ولي به جرات ميتوان ادعا نمود كمتر موسسه و يا تيمي در دنيا وجود دارد كه بصورت تخصصي در اغلب زمينه هاي نجات آموزش ديده و فعاليت نمايد.
بنيانگذاران موسسه ، كه خود دوره هاي تخصصي بسياري را در زمينه هاي گوناگون نجات و در سطوح بالاي بين المللي گذرانيده اند،‌پس از مدتها كار كارشناسي چكيده اي از بهترينها را در يك مجموعه ومطابق با استانداردهاي روز جهان گرد آوري نموده وآموزشهاي عمومي و تخصصي را بر اين اساس ‌پايه نهاده اند.
برخي از اين استانداردها كه دوره هاي آموزشي موسسه بر مبناي آنها پايه ريزي شده عبارتند از:
۱٫ آموزش كمكهاي اوليه و ثانويه تحت اساسنامه نظارت بر انجمن پزشكان كانادا و انگلستان
۲٫ آموزش غواصي تحت اساسنامه فدراسيون جهاني غواصي ايتاليا
۳٫ آموزش غواصي امداد و نجات تحت نظارت انجمن جهاني مدرسان غواصي
۴٫ آموزش دسترسي به اماكن غير قابل دسترس و كار با طناب تحت اساسنامه اتحاديه جهاني كار با طناب صنعتي انگلستان
۵٫ آموزش امداد و نجات حوادث چاه و آوار تحت استاندارد C2 College سوئد
۶٫ آموزش امداد و نجات كوهستان تحت اساسنامه سوئیس آلپاین
۷٫ آموزش نجات سيلاب تحت اساسنامه فدراسيون جهاني غواصي ايتاليا
۸٫ آموزش اطفاء حريق عمومي و تخصصي بر مبناي استاندارد NFPA