دوره آموزشی کار با طناب در ارتفاع (Fast Rescue)

ثبت نام کنید
 

دوره آموزشی نجات سرعتی       FAST RESCCUE SPECILIST      

 

در دنیای کنونی که سرعرعت علم وتکنولوژی همانند برق وباد رو به پیشرفت و نیز شهرها گسترش پیدا کرده وبه طبع حوادث و نوع آن

بسیار پیچیده تر ونیز نیاز به تکنیکهای تخصصی وسریع و ایمن دارد.

با توجه به نیم قرن تجربه دوره های تخصصی در کشورهای مختلف با توجه به فرهنگ و شرایط اقلیمی کشور بلاخیزمان و جوانان متبحر و توانمند بر آن شدیم که نجات سرعتی تخصصی را بعنوان نجات نوین در دنیا پایه گزاری نماییم وجوانان این مرز وبوم را برای روزهای مبادا پرورش دهیم…

دوره آموزشی نجات سرعتی      

دراین دوره عملکرد صحیح وبه موقع با حداقل تجهیزات در کمترین زمان به هنر جو آموزش داده خواهد شد،تا بتواند فرد آسیب دیده را (rescue) نجات به محل ایمن انتقال دهد.

سطح آموزشی دوره:

دوره آموزشی در سه سطح برگزار میشود

  • سطح یک نجات سرعتی        FAST RESCCUE SPECILIST        طرح درس
  • سطح دو نجات سرعتی         FAST RESCCUE SPECILIST        طرح درس     
  • سطح سه نجات سرعتی       FAST RESCCUE SPECILIST        طرح درس      

روند آموزشی دوره  سطح یک:

روز اول:

کلاس تئوری:

– به صورت توجیهی بوده وابتدا پری تست گرفته،تا سطح آموزشی هنر جویان سنجیده شود و مطالب اموزشی متناسب با سطح آموزشی کلاس ارائه گردد.

– اصول مبانی نجات واستانداردهای تخصصی امدادو نجات

– آشنایی با ابزارنجات سبک و سرعتی

– آشنایی با انواع طنابها گره های کاربردی نجات

روز دوم:

– برقراری کارگاه فرود وصعود

– کاربا ابزار کلاسیک

– آشنایی با انواع طنابها وگره های کاربردی نجات

روزسوم:

– کاربا ابزار کلاسیک در نجات

– نجات با ابزار کلاسیک

– فیکس کردن وانتقال مصدوم با تجهیزات محدود

استاندارد دوره:

  • حداقل سن آموزش ۱۴ سال
  • داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

مدارک مورئ نیاز جهت ثبت نام:

  • دوقطعه عکس ۳*۴
  • کپی شناسنامه
  • کپی کارت ملی
  • کپی اخرین مدرک تحصیلی
  • کپی مدارک مرتبط

جهت مشاهده لیست قیمت و ثبت نام دوره در این محل کلیک نمائید

قیمت : ۶۵۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کنید