دوره آموزشی مهندسی عملیات امداد و نجات

ثبت نام کنید

photo_2016-11-30_01-17-19

کلاسهای تخصصی مهندسی عملیات نجات
با استفاده و آموزش از این نرم افزار  هنر جویان میتوانند تمامی سناریوهای خود را در خصوص عملیاتهای امداد ونجات سرعتی،هلی برد،دره، دکلها،تله کابین ،تله اس تیژ، چاه ،کوهستان،غارو اماکن(صنعتی،شهری،اسپرت) طراحی وبه اجرا در در آورند ونیز با تمامی ابزار وگره هها و همچنین سیستمهای بالاکشی وپائین آورنده نجومی آشنا شوند و محاسبات دقیق را بدست آورند. نیز در پایان مدرک معتبر دریافت نمایند این نرم افزار قابلیت به روز رسانی و اینکه شما بتوانید از سناریو های خود عکس تهیه کنید را دارد.

نمونه کارهای نرم افزار:

قیمت : ۲۰۰,۰۰۰ تومان

ثبت نام کنید